ഒരു പേരുമാറ്റം

Author: ദിലീപ് വിശ്വനാഥ് / കുറിപ്പുകള്‍ , ,

കുറെ നാളായി പൊടിനിറഞ്ഞ് മാറാല പിടിച്ചു കിടന്ന വിളംബര താളുകള്‍ ഒരു ആഴ്ചത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒന്നു പൊടിത്തട്ടിയെടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു ആലോചന. വാല്‍മീകി എന്ന പേരു ഒന്നു മാറ്റി ഒരു സനോണി ആയാലോ എന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയ്ക്കോട്ടെ എന്നു കരുതി. പേരു മാറ്റിയാല്‍ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരാള്‍ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകള്‍ എഴുതിക്കൂട്ടി ആള്‍ക്കാരെ ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആ ചടങ്ങ് അങ്ങു നടത്തിയേക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു.

അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞപോലെ. ഇനി വാല്‍മീകി ഇല്ല, ദിലീപ് വിശ്വനാഥ് മാത്രം.